• dingbu1

Kiinan joogavaatemarkkinoiden perusteellinen tutkimuksen ja kehityksen strategisen suunnittelun raportti

LUKURAPORTTI
"Afrikkalaisen liiton (au) kiinalainen joogapuku konsultoi alan tutkijoita ammattimaisia ​​tutkijoita intensiivisen markkinatutkimuksen kautta yhdistettynä kansalliseen tilastoosastoon, tullihallinnon, toimielinten, kuten toimialajärjestöjen tilastoihin, toimitusvuoden kalenterivuoden analyysin kautta. ja kysyntäsuhteiden muutossääntö, tuotteen kulutusrakenne, sovelluskenttä, markkinakehitysympäristö ja siihen liittyvä poliittinen tuki. Se tekee perusteellista tutkimusta ja tutkimusta toimialan yritysryhmistä sekä ottaa käyttöön kvantitatiivisia ja laadullisia tieteellisiä tutkimusmenetelmiä.

Tämä raportti joogavaatemarkkinoiden analyysistä laajasti pieniksi, makroista mikroihin, tietojen perusteella erityisiä tutkimusalueita ovat tuoteluokka, markkinakapasiteetti, tuotannon ja markkinoinnin mittakaava, hintanoteeraukset, tekniset ominaisuudet, raaka. materiaalitarjonta, kuluttajaryhmät, kulutusrakenne sekä tuonti ja vienti, alueellinen kilpailu, tuotemerkkikilpailu, yritys, teollisuuspolitiikka, tulosennuste, markkinanäkymät ja muut tiedot, Tarkka analyysi Kiinan joogavaatemarkkinoiden nykyisistä kehityssuunnista, ymmärrä kehityssuunta teollisuuden, kaikenlaisten yritysten ja laitosten ja muiden instituutioiden tarjota viittaus liiketoiminnan päätöksiä.

Luku yksi: Joogavaatetuotteen määritelmä ja alan yleiskatsaus
Joogavaatetuotteen määritelmän ensimmäinen osa
I. Joogavaatetuotteiden määritelmä ja luokittelu
Toiseksi joogavaatetuotteiden sovellusalueen analyysi
Toinen osa on joogavaateteollisuuden kehittäminen

Toisessa luvussa analysoidaan kiinalaisten joogavaatteiden markkinaympäristöä
Osa 1: Lyhyt esittely joogavaatemarkkinoista Kiinassa vuosina 2016–2020
I. Kiinan talous- ja ympäristökehityksen analyysi
Ii. Kiinan joogavaatemarkkinoiden kehitys vuosina 2016–2020
1. Kiinan joogavaatemarkkinoiden elinkaarianalyysi
2. Kiinan joogavaatemarkkinoiden kypsyys
Osa kaksi: Analyysi joogavaateteollisuuden tai sen suurteollisuuden kehitystilanteesta ja asemasta kansantaloudessa
Kolmas osa kotimaisen joogavaatemarkkinoiden kehittämispolitiikkaa tai -toimenpiteitä

Kolmas luku: 2016-2020 Kiinan joogavaateteollisuuden toimintatietojen analyysi
Osa 1 Joogavaateteollisuuden yleinen toiminta Kiinassa vuosina 2016–2020
I Joogavaateyritysten lukumäärä ja jakelu
2. Tilastot joogavaateteollisuuden harjoittajista
Toinen osa on Kiinan joogavaateteollisuuden toimintatiedot vuosilta 2016-2020
Kolmas osa 2016-2020 Kiinan joogavaateteollisuuden kustannusrakenneanalyysi
Osa 4 Joogavaateteollisuuden toimintakustannukset Kiinassa vuosina 2016–2020
Osa V Joogavaateteollisuuden hallintokulut Kiinassa vuosina 2016–2020

Neljännessä luvussa analysoidaan joogavaatetuotteiden kansainvälistä kysyntää
Ensimmäinen osa 2016-2020 globaali joogavaatemarkkinoiden kysyntäanalyysi
Toinen osa on globaali joogavaatemarkkinoiden kysyntärakenne
I. Käyttäjärakenne (tuoteluokitus ja -osuus)
Ii. Tuotteen rakenne (käyttäjien luokitus ja suhteet)
Osa 3 markkina-analyysi keskeisistä maailmanlaajuisista kysyntäalueista
I. Globaali alueellinen markkinajakauma
Ii. Yleiskatsaus joogavaatteiden kysyntään maailman keskeisillä alueilla
3. Jakelutrendit keskeisillä globaaleilla alueellisilla markkinoilla

Luku viisi: Analyysi joogavaatetuotteiden markkinakysynnästä Kiinassa
Ensimmäinen osa 2016-2020 Kiinan joogavaatemarkkinoiden kysyntäanalyysi
Toinen osa on joogavaatteiden kysyntärakenne Kiinassa
I. Käyttäjärakenne (tuoteluokitus ja -osuus)
Ii. Tuotteen rakenne (käyttäjien luokitus ja suhteet)
Osa 3 Markkina-analyysi tärkeimmistä kysyntäalueista Kiinassa
Osa 4 Alueellisten markkinoiden jakelu Kiinassa
I. Yleiskatsaus joogavaatetuotteiden kysyntään tärkeimmissä maakunnissa ja kaupungeissa
Toiseksi suuntaus alueellisten markkinoiden jakeluun

Luku kuusi: Analyysi globaalista joogavaatteiden tuotannosta
Osa I Globaalin joogavaateteollisuuden kokonaistuotanto ja kasvuvauhti vuosina 2016–2020
Osa 2: Globaalin joogavaateteollisuuden tuotantokapasiteetti ja kasvunopeus vuosina 2016–2020
Kolmas osa on globaalin joogavaateteollisuuden tuotantokapasiteettiin vaikuttavat tekijät
Osa 4 globaalin joogavaateteollisuuden kokonaistuotanto- ja kasvuennuste vuosina 2021–2025
Luku 7: Analyysi joogavaatetuotteiden tuotannosta Kiinassa
Osa 1: Kiinan joogavaateteollisuuden kokonaistuotantomäärä ja kasvunopeus vuosina 2016–2020
Osa 2: Tuotantokapasiteetti ja joogavaateteollisuuden kasvuvauhti Kiinassa vuosina 2016–2020
Kolmas osa käsittelee Kiinan joogavaateteollisuuden tuotantokapasiteettiin vaikuttavia tekijöitä
Neljäs osa: Kiinan joogavaateteollisuuden kokonaistuotanto- ja kasvuennuste vuosina 2021–2025

Luku 8: Globaali joogavaatteiden myyntianalyysi
Osa 1: Maailman joogavaateteollisuuden kokonaismyynti ja kasvuvauhti vuosina 2016–2020
Toinen osa vaikuttaa joogavaatteiden maailmanlaajuisiin myyntitekijöihin
Osa 3: Globaalien joogavaatetuotteiden kokonaismyynti ja kasvuennuste vuosina 2021–2025

Luku yhdeksän: Analyysi joogavaatetuotteiden myynnistä Kiinassa
Osa 1 kokonaismyyntimäärä ja joogavaateteollisuuden kasvuvauhti Kiinassa vuosina 2016–2020
Toinen osa on Yoga Wear -tuotteiden myyntiin vaikuttavat tekijät Kiinassa
Osa 3: Yoga wear -tuotteiden kokonaismyynti- ja kasvuennuste Kiinassa vuosina 2021–2025

Luku 10:2016-2020 joogavaatteiden markkinahintaanalyysi
Ensimmäinen osa 2016-2020 maailmanlaajuinen joogavaatteiden markkinahintaanalyysi
I. Maailman joogavaatemarkkinoiden keskimääräinen hintatrendi vuosina 2016–2020
2. Analyysi joogavaatemarkkinoihin vaikuttavista globaaleista hintatekijöistä
III Ennuste maailman joogavaatemarkkinoiden keskimääräisestä hintatrendistä vuosille 2021–2025
Toinen osa 2016-2020 Kiinan joogavaatteiden markkinahintaanalyysi
I. Kiinan joogavaatemarkkinoiden keskimääräinen hintatrendi vuosina 2016–2020
2. Kiinan joogavaatemarkkinoihin vaikuttavien hintatekijöiden analyysi
3. Ennuste Kiinan joogavaatemarkkinoiden keskimääräisestä hintatrendistä vuosina 2021–2025

Luku 11 Analyysi joogavaateteollisuuden alueellisesta kehityksestä Kiinassa vuosina 2016–2020
Kiinan joogavaateteollisuuden aluekehityksen tila-analyysin ensimmäinen osa
Osion 2 analyysi joogavaatemarkkinoista Pohjois-Kiinassa vuosina 2016–2020
Ensinnäkin Pohjois-Kiinan talouskehityksen tila-analyysi
2. Markkinoiden koon analyysi
Markkinoiden kysynnän analyysi
Neljä, teollisuuden kehitysnäkymät
Osion 3 analyysi joogavaatemarkkinoista Koillis-Kiinassa vuosina 2016–2020
1. Koillis-Kiinan taloudellisen kehityksen tilan analyysi
2. Markkinoiden koon analyysi
Markkinoiden kysynnän analyysi
Neljä, teollisuuden kehitysnäkymät
Osion 4 analyysi joogavaatemarkkinoista Itä-Kiinassa vuosina 2016–2020
I. Itä-Kiinan taloudellisen kehityksen tilan analyysi
2. Markkinoiden koon analyysi
Markkinoiden kysynnän analyysi
Neljä, teollisuuden kehitysnäkymät
Osion 5 analyysi joogavaatemarkkinoista Etelä-Kiinassa vuosina 2016–2020
I. Etelä-Kiinan taloudellisen kehityksen tilan analyysi
2. Markkinoiden koon analyysi
Markkinoiden kysynnän analyysi
Neljä, teollisuuden kehitysnäkymät
Osion 6 analyysi joogavaatemarkkinoista Keski-Kiinassa vuosina 2016–2020
Ensinnäkin Keski-Kiinan talouskehityksen tila-analyysi
2. Markkinoiden koon analyysi
Markkinoiden kysynnän analyysi
Neljä, teollisuuden kehitysnäkymät
Osion 7 analyysi joogavaatemarkkinoista Länsi-Kiinassa vuosina 2016–2020
1. Länsi-Kiinan talouskehityksen nykytilanteen analyysi
2. Markkinoiden koon analyysi
Markkinoiden kysynnän analyysi
Neljä, teollisuuden kehitysnäkymät

Luku 12 Analyysi joogavaateteollisuuden kilpailumallista Kiinassa vuonna 2016
Osa yksi analyysi toimialan kilpailun rakenteesta
Kilpailu olemassa olevien yritysten välillä
Mahdollisten tulokkaiden analyysi
III Korvikkeiden uhka-analyysi
Iv. Tavarantoimittajien neuvotteluvoima
V. Asiakkaiden neuvotteluvoima
Osa 2 Toimialan keskittymisanalyysi
Osa 3 Toimialojen kansainvälisen kilpailukyvyn vertailu
1. Tuotantotekijät
Kaksi, kysyntäehdot
3. Liittyvät toimialat
Osa 4: Joogavaateteollisuuden kilpailumallin analyysi vuosina 2016–2020
I. Analyysi joogavaatteiden kilpailusta kotimaassa ja ulkomailla vuosina 2016-2020
Ii. Analyysi Kiinan joogavaatemarkkinoiden kilpailusta vuosina 2016–2020
III Merkittävimpien kotimaisten joogavaateyritysten brändianalyysi vuosina 2016–2020

Luku 13 Analyysi Kiinan joogavaateteollisuuden alku- ja loppupään päätoimialojen kehitystilanteesta vuosina 2016–2020
Ensimmäinen osa jooga vaateteollisuuden ketjuanalyysi
I. Johdatus teollisuusketjumalliin
Kaksi, jooga vaateteollisuuden ketjumallianalyysi
Joogavaatteiden alkupään teollisuuden analyysin toinen osa
I. Katsaus alkujalostusteollisuuteen
Toiseksi alkupään teollisuuden kehitystilanne
Joogavaatteiden loppupään teollisuuden analyysin kolmas osa
I. Yleiskatsaus jatkojalostusteollisuuteen
Toiseksi jatkoteollisuuden kehitystilanne
Neljännessä osassa analysoidaan alku- ja loppupään teollisuuden vaikutusta joogavaateteollisuuteen

Luku 14 analyysi joogavaateteollisuuden avainyrityksistä Kiinassa
Osa 1 Yritys I
I. Yrityksen esittely
Keskeisten tuotteiden analyysi ja markkinoiden reaktio
III Päämyyntikanavien analyysi
Iv. Keskeisten taloudellisten tietojen analyysi
V. Yritysten viimeisin kehityssuunta
Osa 2 Yritys ii
I. Yrityksen esittely
Keskeisten tuotteiden analyysi ja markkinoiden reaktio
III Päämyyntikanavien analyysi
Iv. Keskeisten taloudellisten tietojen analyysi
V. Yritysten viimeisin kehityssuunta
Osa 3 Yritys iii
I. Yrityksen esittely
Keskeisten tuotteiden analyysi ja markkinoiden reaktio
III Päämyyntikanavien analyysi
Iv. Keskeisten taloudellisten tietojen analyysi
V. Yritysten viimeisin kehityssuunta
Osa 4 Yritys 4
I. Yrityksen esittely
Keskeisten tuotteiden analyysi ja markkinoiden reaktio
III Päämyyntikanavien analyysi
Iv. Keskeisten taloudellisten tietojen analyysi
V. Yritysten viimeisin kehityssuunta
Osa 5 Yritys 5
I. Yrityksen esittely
Keskeisten tuotteiden analyysi ja markkinoiden reaktio
III Päämyyntikanavien analyysi
Iv. Keskeisten taloudellisten tietojen analyysi
V. Yritysten viimeisin kehityssuunta

Luku 15 joogavaateteollisuuden investointinäkymien analyysi vuosina 2021–2025
Jooga-vaateteollisuuden investointianalyysin ensimmäinen osa
I. Yleinen investointirakenne
Ii. Investointien mittakaava
Investointianalyysi alueittain
Toinen osa joogavaateteollisuuden kehitysnäkymien analyysi
I. Joogavaatemarkkinoiden kehitysnäkymät globaalissa tilanteessa
Toiseksi joogavaatemarkkinoiden kehitysmahdollisuudet
Kolmas osa Kiinan joogavaatteiden markkinoiden kehitystrendin ennusteesta

Luku 16: Sijoitusmahdollisuus ja riskianalyysi joogavaateteollisuudesta Kiinassa
Ensimmäinen osa on tärkeimmät joogavaateteollisuuden kehitykseen vaikuttavat tekijät
I. Analyysi joogavaateteollisuuden toimintaan vaikuttavista suotuisista tekijöistä 2021-2025
Ii. Analyysi joogavaateteollisuuden toimintaan vaikuttavista haitallisista tekijöistä vuosina 2021-2025
III Analyysi haasteista, joita Joogavaateteollisuuden kehitys Kiinassa kohtaa vuosina 2021–2025
Iv. Analyysi joogavaateteollisuuden kehittämismahdollisuuksista Kiinassa vuosina 2021–2025
Joogavaateteollisuuden sijoitusmahdollisuuksien analyysin toinen osa
1. Investointiprojektianalyysi
2. Toteutettava investointitapa
3. Uusi suunta joogavaateteollisuuteen
Joogavaateteollisuuden sijoitusriski- ja ohjausstrategia-analyysin kolmas osa
I. Joogavaatemarkkinoiden riskit ja hallintastrategiat vuosina 2021-2025
Ii. Joogavaateteollisuuden politiikkariskit ja hallintastrategiat vuosina 2021-2025
III Joogavaateteollisuuden liiketoimintariskit ja hallintastrategiat vuosina 2021–2025
Iv. Joogavaateteollisuuden tekniset riskit ja hallintastrategiat 2021-2025
V. Joogavaateteollisuuden kilpailuriskit ja hallintastrategiat vuosina 2021-2025

Luku 17 Sijoitusneuvonta
Ensimmäinen osa tuoteinvestointien suuntaehdotuksista
Osa 2 Hanke-investointiehdotus

Kaavion hakemisto
Kaavio: Joogavaatteiden markkinakoko ja kasvuvauhti vuosina 2016–2020
Kaavio: 2021-2025 Joogavaatemarkkinoiden koko ja kasvuennuste
Kaavio: Joogavaatealan avainyritysten markkinaosuus, 2016-2020
Kaavio: Joogavaatteiden alueellinen rakenne, 2016-2020
Kaavio: Joogavaatteiden kanavarakenne vuosina 2016–2020
Kaavio: Joogavaatteiden kokonaiskysyntä, 2016-2020
Kaavio: Joogavaatteiden kokonaiskysyntäennuste vuosina 2021-2025
Kaavio: Joogavaatteiden kysynnän keskittyminen vuosina 2016–2020
Kaavio: Joogavaatteiden kysynnän kasvuvauhti, 2016-2020
Kaavio: Joogavaatemarkkinoiden kyllästyminen vuosina 2016-2020
Kaavio: joogavaatteiden kokonaistarjonta vuosina 2016–2020
Kaavio: Joogavaatteiden tarjonnan kasvuvauhti vuodesta 2016 vuoteen 2020
Kaavio: Joogavaatteiden tarjontaennuste vuosina 2021-2025
Kaavio: Joogavaatteiden tarjonnan keskittyminen vuosina 2016–2020
Kaavio: Joogavaatteiden myyntimäärät 2016-2020
Kaavio: Joogavaatteiden inventaario 2016-2020
Kaavio: Joogavaateyritysten alueellinen jakautuminen vuosina 2016–2020
Kaavio: Joogavaatteiden myyntikanavien jakautuminen 2016-2020
Kaavio: Joogavaatteiden pääagenttien jakautuminen vuosina 2016–2020
Kaavio: Joogavaatteiden hintatrendi 2016-2020
Kaavio: Joogavaatteiden hintatrendit, 2021-2025
Kaavio: Joogavaatteiden tuotto ja kasvunopeus vuosina 2016–2020
Kaavio: Joogavaatteiden myynnin bruttokate vuosina 2016–2020
Kaavio: Joogavaatteiden myynnin voittomarginaali vuosina 2016–2020
Kaavio: Voittomarginaali joogavaatteiden loppusummasta vuosina 2016–2020
Kaavio: Joogavaatteiden nettovarallisuuden voittomarginaali vuosina 2016–2020
Kaavio: Joogavaatteiden investointiprojektien määrä vuosina 2016–2020
Kaavio: Luettelo joogavaatteiden investointiprojekteista vuosilta 2016–2020
Kaavio: Joogavaatteiden investointikysynnän suhde vuosina 2016–2020


Postitusaika: 7.9.2021