• dingbu1

2020 Kiinan joogavaatteiden markkina-analyysiraportti - markkinatilannetutkimus ja kehitysstrategian suunnittelu

Vuodesta 2020 lähtien joogavaateteollisuus on jatkanut vakaata kehitystä, mutta maailmanlaajuisen COVID-19-epidemian vuoksi Kiinan joogavaateteollisuus on kärsinyt jonkin verran. Mutta kun työ ja tuotanto palautuvat nopeasti maassa, joogavaateteollisuus on vähitellen palaamassa kasvuun. Pitkällä aikavälillä epidemialla on suhteellisen vähän vaikutusta joogavaateteollisuuteen laajoilla kotimarkkinoilla. Tällä hetkellä Kiinan talouskehitys on hyvä, asukkaiden tulotaso paranee jatkuvasti, mikä tarjoaa hyvän markkinakulutusympäristön joogavaateteollisuudelle. Teollisuuspolitiikka tarjoaa hyvän liiketoimintaympäristön joogavaateteollisuudelle sekä hyvän politiikkatakuun sijoittajille.

Viime vuosina kotimaisen joogavaateteollisuuden investointien ja kehittämisen näkökulmasta joogavaateteollisuus on ollut pääkaupungin suosiossa. Tilastotietojen mukaan joogavaateteollisuuden investointiaste vuonna 2019 oli *** 100 miljoonaa yuania. Voidaan osoittaa, että joogavaateteollisuudella on hyvät mahdollisuudet houkutella investointeja.

news1

Kiinan joogavaateteollisuuden investointien kasvuennuste

 Kiinan talouden jatkuvassa kehityksessä kohti laatua on edistetty teollisia innovaatioita. Joogavaateteollisuus Kiinassa on tulossa kehitysvaiheeseen, laadukkaita teollisuuden investointeja käytetään pääasiassa teknologisiin innovaatioihin, tuotetutkimukseen ja -kehitykseen jne., siihen liittyvät teollisuudenalat lisäävät lyhyellä aikavälillä myös investointeja markkinoiden kilpailukyvyn lisäämiseksi, mikä saa laajemmilla markkinoilla, joten teollisuus jatkaa investointien laajentamista, investointien kasvun odotetaan ylläpitävän tasaista kasvua.

Kiinan Jooga-vaateteollisuuden investointien kasvuennuste 2020-2026

news2

Toimialan markkinoiden keskittymisindeksi on yleisimmin käytetty mittausmenetelmä. Amerikkalaisen ekonomisti Bainin ja japanilaisen MitI:n teollisen keskittymisasteen luokitusstandardin mukaan teollisuuden markkinarakenne on karkeasti jaettu kahteen kategoriaan: oligopolistiseen tyyppiin (CR8≥40) ja kilpailevaan tyyppiin (CR8 < 40 %). Niistä oligopolityyppi jaetaan äärimmäisen korkean oligopolin tyyppiin (CR8≥70 %) ja matalan pitoisuuden oligopolityyppiin (40 %≤CR8 < 70 %). Kilpaileva tyyppi jaetaan edelleen alhaisen pitoisuuden kilpailevaan tyyppiin (20 %≤CR8 < 40 %) ja hajautettuun kilpailevaan tyyppiin (CR8 < 20 %).

Vuoden 2019 joogavaatemarkkinoiden keskittymisen näkökulmasta koko toimialan CR4 on **%.

American Bain & Companyn markkinarakenteen luokittelu

news3

 China Report -verkosto on johtava toimiala-analyysiraportti, markkinoiden perusteellisen tutkimusraportin toimittaja ja kattava alan tietoportaali maailmanlaajuisesti. "2020 China Yoga Clothing Market Analysis Report - Market Status Survey and Development Strategy Planning" kattaa uusimmat toimialatiedot, markkinoiden kuumat pisteet, politiikan suunnittelun, kilpailutiedon, markkinanäkymien ennusteen, sijoitusstrategian ja muun sisällön. Enemmän täydennetty lukuisilla intuitiivisilla kaavioilla, jotka auttavat tämän alan yrityksiä ymmärtämään tarkasti alan kehitystrendin, markkinamahdollisuuksien suuntauksen, yrityksen kilpailustrategian ja investointistrategian oikean kehittämisen. Tämä raportti perustuu tilastoviraston, Tullilaitoksen ja Valtion tietokeskuksen julkaisemiin arvovaltaisiin tietoihin sekä toimialan kenttätutkimukseen yhdistettynä alan ympäristöön. useista näkökulmista, mukaan lukien teoriasta käytäntöön, makrosta mikroon.

Se on yksi tärkeimmistä päätösperusteista alan yrityksille, asiaankuuluville sijoitusyhtiöille ja ministeriöille, jotta he ymmärtävät tarkasti alan kehitystrendin, ymmärtävät alan kilpailumallia, välttävät toiminta- ja investointiriskejä sekä tekevät oikeita kilpailu- ja investointistrategisia päätöksiä. Tämä raportti on tärkeä työkalu alan ymmärtämiseen ja siihen sijoittamiseen. Näkymä tutkimus on kotimainen tunnettu alan tietokonsultointi, on vanhempi asiantuntijaryhmä, vuosien varrella on ollut tuhansia yrityksiä, konsultteja, rahoituslaitoksia, teollisuusjärjestöjä, yksittäiset sijoittajat tarjoavat ammatillista teollisuuden analyysiraporttia, kuten asiakas kattaa Huawei, China Petroleum, China Telecom, China Building ja alan johtavat yritykset, kuten HP, Disney ja ovat saaneet laajasti asiakkaiden tunnustusta.

Tämän tutkimusraportin tiedoissa käytettiin pääasiassa kansallisia tilastotietoja, Tullin hallintoa, kyselytutkimustietoja, kauppaministeriön keräämiä tietoja ja muita tietokantoja. Niistä makrotalouden tiedot tulevat pääosin Tilastovirastolta, osa teollisuustilastotietoja pääasiassa Tilastovirastolta ja markkinatutkimustiedot, yritystiedot pääasiassa suuryritysten tilastotietokannasta ja tilastotietokannasta. Tilastovirasto ja hintatiedot tulevat pääasiassa erilaisista markkinaseurantatietokannoista. Tässä tutkimusraportissa käytetyt toimiala-analyysimenetelmät sisältävät Porterin viiden voiman mallianalyysin, SWOT-analyysin ja PEST-analyysin, joiden avulla voidaan tehdä kattava analyysi alan sisäisestä ja ulkoisesta ympäristöstä sekä analysoida kansantalouden tilanteen tämänhetkistä kehitystä, markkinoiden kehitystrendiä. ja alan nykyiset hot spotit vanhempien analyytikoiden kautta. Ennusta tulevan kehityksen suunta, esiin nousevat hot spotit, markkinatila, teknologiatrendi ja alan tuleva kehitysstrategia.

[Raportin esittely]

Luku 1: Yleiskatsaus Jooga-vaateteollisuuden kehitykseen Kiinassa vuosina 2017–2020
Ensimmäinen osa on yleiskatsaus joogavaateteollisuuden kehitykseen
I. Jooga-vaateteollisuuden määritelmä
Kaksi, jooga vaateteollisuuden perustiedot johdannossa
3. Joogavaateteollisuuden kehitysominaisuuksien analyysi
Toinen osa on Kiinan joogavaateteollisuuden alku- ja loppupään teollisuuden ketjun analyysi
I. Johdatus teollisuusketjumallin periaatteeseen
Kaksi, jooga vaateteollisuuden ketjuanalyysi
3. Kiinan joogavaateteollisuuden teollisten ketjulinkkien analyysi
1. Varsinainen teollisuus
2. Jalostusteollisuus
Kolmas osa: Kiinan jooga-vaateteollisuuden elinkaarianalyysi
I. Yleiskatsaus joogavaateteollisuuden elinkaariteoriaan
Toiseksi joogavaateteollisuuden elinkaarianalyysi
Neljäs osa jooga vaatetusalan taloudellinen indeksianalyysi
I. Joogavaateteollisuuden voittoanalyysi
Toinen, joogavaateteollisuuden taloussyklianalyysi
Kolme, jooga vaatetusalan lisäarvoa tilaa analyysi
Osa 5: Analyysi Kiinan Jooga-vaateteollisuuden markkinoille pääsyn esteistä
I. Analyysi joogavaateteollisuuden taloudellisista esteistä
Toiseksi jooga vaateteollisuuden teknisten esteiden analyysi
III Analyysi lahjakkuuksien esteistä joogavaateteollisuudessa
Iv. Analyysi brändiesteistä joogavaateteollisuudessa
V. Analyysi muista esteistä joogavaateteollisuudessa

Luku 2: 2017-2020 globaali joogavaatemarkkinoiden kehitystilanteen analyysi
Ensimmäinen istunto on katsaus globaalin joogavaateteollisuuden kehityskulkuun
Toinen osa on globaalien joogavaateteollisuuden markkinoiden alueellinen jakautuminen
Kolmas osa Aasian joogavaateteollisuuden alueellinen markkina-analyysi
I. Analyysi Aasian joogavaateteollisuuden nykyisestä markkinatilanteesta
Ii. Aasian joogavaateteollisuuden markkinoiden koko ja kysyntäanalyysi
Kolmanneksi Aasian jooga vaateteollisuuden markkinanäkymät analyysi
Osa neljä: Pohjois-Amerikan joogavaateteollisuuden alueellinen markkina-analyysi
1. Pohjois-Amerikan joogavaateteollisuuden markkinatilanteen analyysi
Ii. Pohjois-Amerikan joogavaateteollisuuden markkinoiden koon ja kysynnän analyysi
3. Pohjois-Amerikan joogavaateteollisuuden markkinanäkymien analyysi
Osa v eu:n joogavaateteollisuuden markkina-analyysi
1. Analyysi eu:n joogavaateteollisuuden markkinatilanteesta
Ii. Jooga-vaateteollisuuden markkinoiden koko ja kysyntäanalyysi EU:ssa
3. EU:n joogavaateteollisuuden markkinanäkymät
Osa kuusi: Analyysi keskeisistä yrityksistä globaalilla joogavaateteollisuudella
Osa 7 Maailman joogavaateteollisuuden jakelutrendiennuste vuosina 2021–2026
Osion 8 ennuste maailmanlaajuisen joogavaateteollisuuden markkinoiden koosta vuosina 2021–2026

Kolmannessa luvussa analysoidaan Yoga-vaateteollisuuden kehitysympäristöä Kiinassa
Osa yksi Kiinan makrotaloudellisen ympäristön analyysi
I. Kiinan BKT:n kasvun analyysi
Toiseksi teollisuuden taloudellisen kehityksen tilanneanalyysi
Sosiaalisen käyttöomaisuusinvestoinnin analyysi
Koko yhteiskunnan kuluttamien joogavaatteiden kokonaismäärä
5. Kaupunkien ja maaseudun asukkaiden tulojen kasvun analyysi
Kuluttajahintojen muutosten analyysi
Ulkomaankaupan kehitystilanteen analyysi
Osa kaksi: Poliittinen ympäristöanalyysi Jooga-vaateteollisuudesta Kiinassa
I. Toimialan sääntelyjärjestelmän nykytilanne
Alan tärkeimmät periaatteet ja määräykset
Kolmas osa: Kiinan jooga-vaateteollisuuden sosiaalisen ympäristön kehityksen analyysi
1. Väestö- ja ympäristöanalyysi
2. Koulutusympäristön analyysi
Kulttuuriympäristön analyysi
Iv. Ekologinen ympäristöanalyysi
Viidenneksi, kulutuskäsitteen analyysi

Neljäs luku: Jooga-vaateteollisuuden toiminta Kiinassa
Ensimmäinen osa on jooga-vaateteollisuuden kehityksen käyttöönotto Kiinassa
I. Katsaus alan kehityskulkuun
Toiseksi alan innovaatioanalyysi
Kolmanneksi, teollisuuden kehityksen ominaispiirteiden analyysi
Toinen osa on Kiinan Jooga-vaateteollisuuden markkinakoon analyysi
Kolmas osa Kiinan jooga vaateteollisuuden tarjonnan analyysi
Kiinan joogavaateteollisuuden kysynnän analyysin neljäs osa
Osa 5: Analyysi Kiinan Jooga-vaateteollisuuden kysynnän ja tarjonnan välillä
Osa kuusi: Analyysi Jooga-vaateteollisuuden kehitystrendistä Kiinassa

Viides luku Kiinan jooga vaatetusteollisuuden toiminnan tietojen seuranta
Kiinan joogavaateteollisuuden kokoanalyysin ensimmäinen osa
Yksi, yrityksen määrärakenteen analyysi
Ii. Toimialan omaisuuden kokoanalyysi
Toinen osa Kiinan jooga vaatetusteollisuuden tuotanto ja markkinointi sekä kustannusanalyysi
1. Vaihto-omaisuus
Toiseksi myyntitulojen analyysi
Kolmanneksi vastuuanalyysi
Iv. Voittoasteikkoanalyysi
Tuotoksen arvon analyysi
Kolmas osa Kiinan jooga vaatetusteollisuuden taloudellisen indeksianalyysin
I. Toimialan kannattavuusanalyysi
Toiseksi toimialan vakavaraisuusanalyysi
3. Teollisuuden toimintakyvyn analyysi
Iv. Teollisuuden kehityskyvyn analyysi

Luku kuusi: Kiinan joogavaatemarkkinoiden mallianalyysi 2017-2020
Kiinan joogavaateteollisuuden kilpailutilanteen analyysin ensimmäinen osa
I. Analyysi Jooga-vaateteollisuuden kilpailusta Kiinassa
2. Analyysi Jooga-vaateteollisuuden tärkeimmistä tuotemerkeistä Kiinassa
Osa kaksi: Kiinan jooga-vaateteollisuuden keskittymisanalyysi
1. Kiinan joogavaateteollisuuden markkinoiden keskittymisen analyysi
2. Analyysi yrityksen keskittymisaste Kiinan jooga vaateteollisuus
Kolmas osa käsittelee Kiinan Jooga-vaateteollisuuden ongelmia
Neljäs osa on Kiinan joogavaateteollisuuden strategia-analyysi ongelmien ratkaisemiseksi
Kiinan joogavaateteollisuuden kilpailukykyanalyysin viides osa
1. Tuotantotekijät
Kaksi, kysyntäehdot
3. Tuki ja siihen liittyvät toimialat
Iv. Yritysstrategia, rakenne ja kilpailu
V. Hallituksen rooli

Luku 7: 2017-2020 Kiinan joogavaateteollisuuden kysyntäominaisuudet ja dynaaminen analyysi
Kiinan jooga vaateteollisuuden ensimmäinen osa kuluttajamarkkinoiden dynamiikkaa
Toinen osa on kiinalaisen joogavaateteollisuuden ominaisuuksien analyysi
1. Kysynnän etusija
Toiseksi hintatoivomus
3. Tuotemerkkien mieltymys
4. Muut asetukset
Joogavaateteollisuuden kustannusanalyysin kolmas osa
Neljänneksi joogavaateteollisuuden hintaan vaikuttavien tekijöiden analyysi
1. Kysynnän ja tarjonnan tekijät
2. Kustannustekijä
Kolmanneksi kanavatekijät
4. Muut tekijät
Kiinan joogavaateteollisuuden hinta-analyysin viides osa
Kiinan joogavaateteollisuuden kuudennen osan keskimääräinen hintakehitysennuste
I. Kiinan jooga-vaateteollisuuden hintaan vaikuttavat tekijät
Kaksi, Kiinan jooga vaatetusalan keskimääräinen hintakehitysennuste
Kolme, Kiinan jooga vaatetusalan keskimääräinen hintakasvun ennuste

Luku 8: 2017-2020 Analyysi Jooga-vaateteollisuuden alueellisesta markkinatilanteesta Kiinassa
Ensimmäinen osa on Yoga-vaateteollisuuden alueellisen markkinakoon jakautuminen Kiinassa
Itä-Kiinan joogavaatteiden markkina-analyysin toinen osa
I. Itä-Kiinan yleiskatsaus
2. Itä-Kiinan taloudellisen ympäristön analyysi
3. Analyysi joogavaatemarkkinoiden koosta Itä-Kiinassa
Neljänneksi Itä-Kiinan joogavaatteiden markkinoiden kokoennuste
Kolmannen osan markkina-analyysi Keski-Kiinassa
I. Keski-Kiinan yleiskatsaus
2. Keski-Kiinan taloudellisen ympäristön analyysi
3. Analyysi joogavaatemarkkinoiden koosta Keski-Kiinassa
Neljänneksi joogavaatteiden markkinakokoennuste Keski-Kiinassa
Osa 4 Etelä-Kiinan markkina-analyysi
I. Etelä-Kiinan yleiskatsaus
2. Etelä-Kiinan taloudellisen ympäristön analyysi
3. Analyysi joogavaatteiden markkinoiden koosta Etelä-Kiinassa
Neljänneksi Etelä-Kiinan joogavaatteiden markkinoiden kokoennuste

Luku 9 Jooga-vaateteollisuuden kilpailutilanne Kiinassa vuosina 2017–2020
Osa 1 Kiinan joogavaateteollisuuden kilpailurakenteen analyysi (Porterin viiden voiman malli)
Kilpailu olemassa olevien yritysten välillä
Mahdollisten tulokkaiden analyysi
III Korvikkeiden uhka-analyysi
Iv. Tavarantoimittajien neuvotteluvoima
V. Asiakkaiden neuvotteluvoima
Osa kaksi: Kiinan joogavaateteollisuuden SWOT-analyysi
Ensinnäkin toimialan etuanalyysi
2. Teollisuuden haittojen analyysi
3. Toimialan mahdollisuuksien analyysi
Iv. Toimialan uhka-analyysi
Osa 3 Kiinan joogavaateteollisuuden (PEST) kilpailuympäristön analyysi
I. Poliittinen ympäristö
2. Taloudellinen ympäristö
Kolmanneksi sosiaalinen ympäristö
Iv. Tekninen ympäristö

Luku 10 Yritysanalyysi joogavaateteollisuudesta (oikaistu tietopäivityksellä)
Osa 1 Yritys
I. Yritysprofiili
Ii. Pääliiketoiminta
3. Kehityksen tila
4. Hyvien ja haittojen analyysi
Osa 2 Yritykset
I. Yritysprofiili
Ii. Pääliiketoiminta
3. Kehityksen tila
4. Hyvien ja haittojen analyysi
Osa 3 Yritykset
I. Yritysprofiili
Ii. Pääliiketoiminta
3. Kehityksen tila
4. Hyvien ja haittojen analyysi
Osa 4 Yritykset
I. Yritysprofiili
Ii. Pääliiketoiminta
3. Kehityksen tila
4. Hyvien ja haittojen analyysi
Osa 5 Yritykset
I. Yritysprofiili
Ii. Pääliiketoiminta
3. Kehityksen tila
4. Hyvien ja haittojen analyysi

Luku 11 Analyysi ja ennuste Jooga-vaateteollisuuden kehitysnäkymistä Kiinassa vuosina 2021–2026
Ensimmäinen osa on analyysi Yoga-vaateteollisuuden tulevaisuuden kehitysnäkymistä Kiinassa
I. Joogavaateteollisuuden kotimaisen investointiympäristön analyysi
2. Markkinamahdollisuuksien analyysi Jooga-vaateteollisuudesta Kiinassa
Kolme, Kiinan jooga vaatetusteollisuuden investointien kasvuennuste
Toinen osa on ennuste Kiinan Yoga-vaateteollisuuden tulevasta kehitystrendistä
Kolmas osa Kiinan jooga vaatetusteollisuuden markkinoiden kehityksen ennuste
I. Markkinoiden kokoennuste Jooga-vaateteollisuudesta Kiinassa
Toiseksi Kiinan jooga vaatetusteollisuuden markkinoiden koon kasvuennuste
Kolme, Kiinan jooga vaatetusteollisuuden tuotannon arvo asteikolla ennuste
Neljä, Kiinan jooga vaatetusteollisuuden tuotannon arvon kasvuennuste
V. Kiinan Jooga-vaateteollisuuden kysynnän ja tarjonnan ennuste
Neljäs osa Kiinan jooga vaatetusalan tuloskehitysennuste
Ensinnäkin Kiinan jooga vaatetusteollisuuden bruttovoiton kasvuennuste
Kaksi, Kiinan jooga vaatetusteollisuuden kokonaisvoiton kasvuennuste

Luku 12 sijoitusriski- ja markkinointianalyysi Jooga-vaateteollisuudesta Kiinassa vuosina 2021–2026
Ensimmäinen osa jooga vaatetusalan investointien riskianalyysi
I. Joogavaateteollisuuden politiikan riskianalyysi
Kaksi, jooga vaateteollisuuden tekninen riskianalyysi
Kolme, jooga vaateteollisuuden kilpailun riskianalyysi
Iv. Muu joogavaateteollisuuden riskianalyysi
Toisessa osassa joogavaateteollisuuden liiketoiminnan kehitysanalyysi ja ehdotukset
I. Joogavaateteollisuuden liiketoimintamalli
Kaksi, jooga vaateteollisuuden myyntimalli
Kolme, jooga vaatetusalan innovaation suuntaan
Kolmannen osan joogavaateteollisuuden selviytymisstrategiat
Ensinnäkin tartu mahdollisuus kansallisiin investointeihin
Ii. Kilpailukykyisen strategisen allianssin toteuttaminen
Kolmanneksi yrityksen omat selviytymisstrategiat

Luku 13:2021-2026 Kiinan joogavaateteollisuuden kehittämisstrategia ja suunnitteluehdotukset
Ensimmäinen osa on Kiinan Yoga-vaateteollisuuden brändistrategia-analyysi
Ensinnäkin joogavaatemerkin merkitys
Kaksi, jooga vaatteet yritykset toteuttamaan merkitys brändin strategiaa
Kolmanneksi joogavaatteiden yrityksen bränditilan analyysi
Neljä, jooga vaatteet yrityksen brändistrategiaa
Viisi joogavaatemerkin strategista johtamisstrategiaa
Toinen osa Kiinan jooga vaatetusteollisuuden markkinoiden keskeisten asiakkaiden strategian täytäntöönpanoa
Ensinnäkin avainasiakasstrategian toteuttamisen tarve
Ii. Perusta avainasiakkaat kohtuudella
Kolmanneksi markkinointistrategia avainasiakkaille
Neljänneksi vahvistaa avainasiakkaiden hallintaa
Viisi täytäntöönpanoa keskeisten asiakkaiden strategia keskittyä ongelman ratkaisemiseksi
Kolmas osa Kiinan jooga vaatetusteollisuuden strategisen kattavan suunnittelun analyysi
I. Kattava strateginen suunnittelu
2. Teknologian kehittämisstrategia
3. Liiketoimintaportfoliostrategia
Iv. Alueellinen strateginen suunnittelu
5. Teollisuuden strateginen suunnittelu
Vi. Markkinointibrändistrategia
Vii. Kilpailukykyinen strategiasuunnittelu

Luku 14:2021-2026 Kiinan joogavaateteollisuuden kehitysstrategia ja investointiehdotukset
Kiinan joogavaateteollisuuden tuotestrategia-analyysin ensimmäinen osa
I. Palvelutuotekehitysstrategia
Toiseksi markkinoiden segmentointistrategia
Kolmanneksi kohdemarkkinoiden valinta
Osa kaksi: Hinnoittelustrategia-analyysi Jooga-vaateteollisuudesta Kiinassa
Kiinan jooga vaateteollisuuden markkinointikanavastrategian kolmas osa
I. Jooga vaateteollisuuden kanavan valintastrategia
Kaksi, jooga vaatetusalan markkinointistrategia
Kiinan joogavaateteollisuuden hintastrategian neljäs osa
Viidennessä osassa tarkastellaan maailman teollisuusanalyytikkojen investointiehdotusta
I. Analyysi Jooga-vaateteollisuuden tärkeimmistä investointialueista Kiinassa
Kiinan joogavaateteollisuuden tärkeimpien sijoitustuotteiden analyysi


Postitusaika: 7.9.2021